„Czynniki środowiskowe mają coraz większe znaczenie przy podnoszeniu jakości życia w gminach- debata PAP z udziałem Pani Hanny Marliere”