Maszyna

„Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami- Wywiad Pani Hanny Marliere dla Teraz Środowisko

Podsumowanie roku

Konferencja „Odpady Ulegające Biodegradacji – Energia i Recykling”

Maszyna

Gazeta Wyborcza o odpadach - wywiad z Panią Hanną Marliere

Maszyna

Czynniki środowiskowe mają coraz większe znaczenie przy podnoszeniu jakości życia w gminach- debata PAP z udziałem Pani Hanny Marliere