Usługi środowiskowe


Świadczymy usługi środowiskowe. Oferta skierowana jest do firm i zakładów przemysłowych, a także do jednostek samorządu terytorialnego.

Zajmujemy się:

  • doradztwem środowiskowym

Rzetelnie analizujemy potencjalny wpływ planowanych inwestycji na stan środowiska naturalnego i wskazujemy niezbędne działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków.

  • pozyskiwaniem dofinansowań

Pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowań na różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym, takie jak budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów. 

  • oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
  • analizami specjalistycznymi

Przeprowadzamy rzetelne analizy, między innymi w zakresie systemów gospodarki odpadami.

  • dostawą technologii, maszyn i urządzeń specjalistycznych

Zapewniamy dostawę urządzeń do gospodarowania odpadami: separatorów frakcji organicznej FlexiDry oraz elektronicznych altan śmieciowych. Stawiamy na nowoczesne technologie.

  • projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych

 

Gwarantujemy profesjonalizm i indywidualne podejście.

Zapraszamy do kontaktu i do współpracy!