Doradztwo środowiskowe


Zajmujemy się doradztwem środowiskowym. Nasze usługi skierowane są do zakładów przemysłowych i firm z różnych branż. Doradzamy Klientom, w jaki sposób przygotować się do planowanej inwestycji i pomagamy w zidentyfikowaniu oraz zminimalizowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Ponadto analizujemy sprawozdania finansowe i sprawdzamy, z jakich ulg może skorzystać dane przedsiębiorstwo.

Oferujemy zarówno jednorazowe usługi doradcze, jak i możliwość nawiązania stałej współpracy.

Doradztwo środowiskowe obejmuje przede wszystkim takie kwestie, jak:

  • gospodarka odpadami
  • gospodarka opakowaniowa
  • emisje do atmosfery
  • gospodarka wodno-ściekowa

Działamy kompleksowo. Staramy się jak najlepiej poznać specyfikę działalności danej firmy, aby móc zaproponować najbardziej efektywne rozwiązania.

 

Drzewo na dłoni w kształcie wykresu

 


Wybieranie chmury CO2

 

Dlaczego warto korzystać z doradztwa środowiskowego?

Dzięki usługom doradztwa środowiskowego zyskujesz pewność, że Twoja działalność prowadzona jest w sposób zgodny z przepisami prawa. Tym samym unikniesz negatywnych konsekwencji w postaci kar finansowych, jakie mogą być nałożone w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez inspektora ochrony organu środowiska. Ważną korzyścią z doradztwa środowiskowego są także oszczędności w danej firmie: dzięki takim usługom nie będzie konieczne zatrudnianie dodatkowych pracowników, którzy musieliby poznać skomplikowane przepisy związane z ochroną środowiska.