Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko


Oceny oddziaływań przedsięwzięć na środowisko przeprowadza się w celu określenia, w jaki sposób określone inwestycje mogą wpłynąć na stan powietrza, wód oraz gleby. Służą one także określeniu, jakie działania są niezbędne, by ograniczyć negatywnego skutki danego przedsięwzięcia. Wszelkie zadania związane z oceną oddziaływań na środowisko najlepiej powierzyć profesjonalistom – takim jak nasza firma.

Zakres przeprowadzanych przez nas czynności obejmuje analizę:

  • bezpośredniego i pośredniego wpływu określonej inwestycji na środowisko, krajobraz i warunki życia ludzi
  • ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof
  • możliwości i sposobów przeciwdziałania i minimalizowania skutków negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne
  • wymaganego zakresu monitoringu

Opracowując raport, uwzględniamy zastosowanie rozwiązania lokalizacyjne, projektowe, techniczne, a także organizacyjne. Dbamy o najmniejsze detale.

Zapraszamy do skorzystania  z naszych usług!

 

Układanie monet z drzewkiem