Pozyskiwanie dofinansowań na przedsięwzięcia proekologiczne


Zajmujemy się także pozyskiwaniem dofinansowań na przedsięwzięcia proekologiczne.

Jednym z obszarów naszej działalności jest pomoc w uzyskaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów w zakresie budowy i modernizacji punktów i systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Oferta skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego i spółdzielni).

Zasady:

  • nabór ciągły do 30 czerwca 2022
  • ocena wniosków: 8-10 miesięcy
  • model finansowy: dotacja + pożyczka do 50% kosztów kwalifikowanych dla wybranych przedsięwzięć
  • dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

 

Analiza wykresów