Analizy specjalistyczne w zakresie ochrony środowiska


Przeprowadzamy analizy specjalistyczne w zakresie ochrony środowiska.

Zakres naszej działalności obejmuje:

  • audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy ma na celu określenie, w jaki sposób działalność danego przedsiębiorstwa wpływa na środowisko naturalne. Uwzględnia on takie obszary, jak: gospodarka odpadami, recykling, a także opłaty za korzystanie z zasobów środowiska, zużytego sprzętu oraz źródeł energii.

Audyt przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych specjalistów. Obejmuje on kilka etapów. W pierwszej fazie dokonujemy weryfikacji dokumentacji firmowej. Sprawdzamy także pobór surowców. W przypadku niektórych przedsiębiorstw dodatkowo pobieramy próbki. Na podstawie uzyskanych danych opracowujemy raport, który zawiera szczegółowe informacje odnośnie stanu przestrzegania przepisów w danej firmie.

  • analizę systemów gospodarki odpadami

Przeprowadzamy analizy systemów gospodarki odpadami. Rzetelnie diagnozujemy sytuację i wskazujemy główne kierunki zmian.

 

Zielone śmietniki