Projekty w zakresie ochrony środowiska


Realizujemy projekty w zakresie ochrony środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego i sektora prywatnego.

JST: analizy systemów gospodarki odpadami, projektowanie PSZOK, projektowanie instalacji przetwarzania odpadów, modernizacja instalacji, wdrażanie GOZ, studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe

Sektor prywatny: raporty o oddziaływaniu na środowisko, decyzje IPPC i sektorowe, projektowanie instalacji, dostawa technologii, maszyn oraz urządzeń specjalistycznych, obsługa instalacji, stała obsługa formalno-prawna, strategie rozwoju biznesu

 

Drzewko na ręce przypominające wykres