Konferencja „Odpady Ulegające Biodegradacji – Energia i Recykling”

W dniach 27.02.2024 -28.02.2024 r. w Gdyni odbyła się Konferencja „Odpady Ulegające Biodegradacji – Energia i Recykling”. Głównym tematem Konferencji było zagospodarowanie różnorodnych odpadów ulegających biodegradacji w ramach procesów recyklingu i odzysku. GM Group reprezentowała Pani Prezes- Hanna Marliere, która również jako prelegent wygłosiła dwa wykłady: „Fermentacja krok po kroku - jak planować, żeby osiągnąć sukces” oraz „Po pierwsze jakość – praktyczne problemy z wprowadzaniem do obrotu produktów z odpadów”.

 

 

1
2
3